First move e3

A00 Van’t Kruijs Opening A00 Van’t Kruijs Opening: Keoni-Hiva Gambit Delayed A00 Van’t Kruijs Opening A00 Van’t Kruijs Opening: Bouncing Bishop Variation A00 Amsterdam Attack A00 Van’t Kruijs Opening: Keoni-Hiva Gambit Ekolu Variation A00 Van’t Kruijs Opening: Keoni-Hiva Gambit Alua Variation A00 Van’t Kruijs Opening: Keoni-Hiva Gambit Akahi Variation